Day: November 21, 2021

เหตุการณ์ความร้อนจัดเป็นอันตรายต่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดเหตุการณ์ความร้อนจัดเป็นอันตรายต่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด

ผลที่ตามมาของภาวะโลกร้อนคือความถี่และความรุนแรงของเหตุการณ์ความร้อนจัด ความร้อนจัดนี้สัมพันธ์กับความเสี่ยงที่มากขึ้นของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใหญ่ที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดที่มีอยู่ก่อน ความร้อนจัดส่งผลต่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด เหตุใดผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจึงควรใส่ใจและคำแนะนำที่พวกเขาสามารถทำได้เพื่อลดผลที่ตามมา

Health News